Partners van Twence mestverwaarding

Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Door samenwerking tussen de clusters overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers zijn betrokkenen in de sector Agro & Food vanaf 2020 in staat om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame Twentse agrarische sector.

www.mineralvalley.nl

ForFarmers levert meer dan alleen voer. Onze Total Feed-aanpak begint altijd bij de doelstellingen van de boer, ongeacht in welke diersector u actief bent. Onze specialisten zetten hun kennis in om samen met u te werken aan een gezonde ontwikkeling van uw bedrijf. Wij bieden voor elk type boerenbedrijf de optimale oplossing en baseren ons op een doelgerichte planning en analyse van resultaten en onze internationale kennis.

ForFarmers

www.forfarmers.nl

POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.

POV

www.pov.nl

We zijn de spin in het web tussen ondernemers, overheden en consumenten,ketenpartijen en maatschappelijke organisaties. We hebben een centrale rol insteeds wisselende coalities. Als belangrijkste taak zien wij het mede-ontwikkelenvan de randvoorwaarden voor agrarisch ondernemerschap met en voor leden.Als gids faciliteren we innovatie en vernieuwing in de sector.

LTO Noord